Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Arbo PO
Nieuwsbrief - 22 november 2018
Voor 1 augustus 2019 moet uw werkverdelingsplan klaar zijn!
Verschillende hulpmiddelen beschikbaar

In de cao voor het primair onderwijs zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. Het team krijg een bepalende rol bij de verdeling van het werk. Besturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019-2020 gereed hebben. Op die datum moet het ook besproken zijn met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school.
 
Het Werkdrukspel van Arbocatalogus PO ondersteunt bij het op gang brengen van de dialoog over de werkverdeling in de school en over de aanpak van werkdruk. U kunt dit spel kosteloos aanvragen. 
De infographic ‘In gesprek op schoolniveau’ helpt bij de invulling van de afspraken uit de cao over werkverdeling. In acht stappen kunnen bestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk binnen de school. De infographic is ontwikkeld door Arbeidsmarktplatform PO in opdracht van de sociale partners.

Ook op de websites van de sociale partners zelf vindt u uitgebreide informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe cao en het werkverdelingsplan. Kijk op www.aob.nl, www.avs.nl, www.onderwijs.nl, www.cnvconnectief.nl, www.fvov.nl, www.poraad.nl.
 
Nieuwe website over aanpak werkdruk in het primair onderwijs
Met actuele en praktische info en bijeenkomsten
 
In februari 2018 is het werkdrukakkoord gesloten tussen de bonden, PO Raad en OCW. Ter ondersteuning van de verdere uitwerking van het akkoord heeft Arbeidsmarktplatform PO, op verzoek van de bonden en PO Raad, www.platformwerkdrukpo.nl ontwikkeld.
 
Deze website biedt u actuele informatie uit de sector, onderzoeken, vragen en antwoorden en veel praktijkvoorbeelden. Daarnaast kunt u er vragen stellen.
Ook kunt u kosteloos deelnemen aan de stappensessies 'Werkdruk aanpassen in uw school'. Wilt u de werkdruk op uw school aanpakken? En wilt u daarbij aan de slag met een bewezen effectieve methode om werkdruk op uw school te verminderen? Dan zijn deze stappensessies iets voor u. 
 
Meer over de aanpak van werkdruk leest u ook op Arbocatalogus PO.
 
Helpt u ons Arbocatalogus PO te verbeteren?
Vul de online vragenlijst in

Maakt u vaak, soms of nooit gebruik van de website van Arbocatalogus PO? En waarom is dat? Als u de website bezoekt, kunt u dan makkelijk vinden wat u zoekt of juist niet? Wat kan er beter? Wij horen het heel graag van u!

Met uw input kunnen wij informatie over arbowetgeving en thema’s als werkdruk, brandpreventie, bedrijfshulpverlening,
personeel en gezondheid, veilgheid en ‘gezonde’ schoolgebouwen (nog) beter laten aansluiten op uw wensen en informatiebehoefte. Ook de geboden praktische oplossingen voor arboproblematiek op scholen kunnen we zo nog duidelijker en sneller toegankelijk maken.

Wilt u ons helpen Arbocatalogus PO te verbeteren? Vul dan uiterlijk 30 november de online vragenlijst in via www.arbocataloguspo.nl/onderzoek. Het kost u ongeveer 15 minuten. Alvast hartelijk dank!


 
De 'Werkplezier Top 10'
Succesvolle oplossingen om werkplezier te verhogen en werkstress te voorkomen

In opdracht van de brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid (OVAL) is onderzoek gedaan naar succesvolle oplossingen om werkplezier te verhogen en werkstress te voorkomen. Hieruit zijn de volgende beste tips voortgekomen:
 
1. Geef uw medewerkers vrijheid bij de aanpak van hun werk.
2. Steun uw medewerkers door oprechte aandacht en betrokkenheid te tonen.

3. Laat uw  waardering blijken voor het werk van uw medewerkers.
4. Bied flexibele werktijden aan als dit mogelijk is.
5. Stem de hoeveelheid werk af op de capaciteit van uw medewerkers.
6. Geef uw collega’s complimenten!
7. Zorg ervoor dat de juiste persoon de juiste klus uitvoert.
8. Investeer in de sterke kanten van uw medewerkers.
9. Vier successen; zorg dat resultaten en inzet niet 
     ongezien blijven.
 
En de nummer 10?
 
Plezier in het werk is heel persoonlijk. Voorafgaand aan de Week van de Werkstress (12 t/m 15 november) kon werkend Nederland daarom zijn/haar eigen favoriete tip voor meer werkplezier insturen. Deze reacties zijn de nummer 10! De reacties vindt u op Arboportaal.nl: overzicht ingestuurde tips voor meer werkplezier.
 
Programma ‘Eerlijk, Gezond en Veilig Werk’ van start
Stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers

Het ministerie van SZW is gestart met het programma ‘Eerlijk, Gezond en Veilig Werk’. Dit programma richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers: groot, klein en binnen elke branche. Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld door alle werknemers in het bedrijf van de juiste beloning te voorzien en door te zorgen voor een veilige werkplek, waar werknemers zonder gezondheidsschade kunnen werken. Lees verder.
 
Congres Arbocatalogus PO: een inspirerende dag voor velen
Bent u er de volgende keer ook (weer) bij?

Op 14 november jl. vond in Utrecht het congres ''Arbo; de kapstok voor duurzame inzetbaarheid in het PO'' plaats. Een voor velen geslaagd congres dat beoordeeld werd met een 8!

Wilt u er bij het volgende congres van Arbocatalogus PO ook (weer) bij zijn? Stuur dan een mail naar info@arbocataloguspo.nl, o.v.v. uw naam, functie en organisatie. Zodra de datum, locatie en het thema van het volgende congres bekend zijn, ontvangt u hierover automatisch bericht. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u éénmalig over het volgende congres te informeren.
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl