Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Nieuwsbrief - 12 september 2018
Schrijf u nu in!
Congres ‘Arbo; de kapstok voor duurzame inzetbaarheid in het PO’ op 14 november 2018
 

Datum: 14 november 2018
Locatie: Muntgebouw Utrecht

Duurzame inzetbaarheid binnen uw school. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe kunt u duurzame inzetbaarheid naar de praktijk vertalen? Hoe maakt u de juiste keuzes? Tijdens het Arbocongres op 14 november 2018 krijgt u antwoord op deze vragen voor verschillende niveaus binnen uw school (bestuur, leidinggevende en werknemer). In de workshops krijgt u tips waar u de volgende dag direct mee aan de slag kunt. Ook kunt u vragen stellen aan de deskundigen. Naast de workshops zal het openingswoord plaatsvinden door Geke Faber (voorzitter Vervangingsfonds), is de dagvoorzitter Paul van Liempt (journalist en columnist RTL Z/BNR) en worden tijdens de plenaire discussie de sociale partners aan de tand gevoeld over actuele thema's. Deelname is kosteloos. Kortom, het wordt een dag die u niet wilt missen!
 
Bekijk het volledige programma en alle workshops

Direct inschrijven (vol = vol!)
 
Gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke werknemer' beschikbaar
Werkgevers mogen in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (2016) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn.

In de recente ‘Gezamenlijke uitleg beleidsregels De zieke werknemer’ van het ministerie van SZW wordt een toelichting gegeven op deze beleidsregels. Deze toelichting heeft betrekking op de periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts.
   
Download ‘Gezamenlijke uitleg beleidsregels De zieke werknemer’ (Arboportaal.nl)

Meer over de beleidsregels ‘De zieke werknemer’
 
Binnenkort: onderzoek naar Arbocatalogus PO
Doet u ook mee?
Binnenkort gaat een onderzoek van start naar Arbocatalogus PO. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de bekendheid van Arbocatalogus PO bij de verschillende doelgroepen in het primair onderwijs, het gebruiksgemak van de website en de inhoud van de website en praktische toepasbaarheid daarvan op de scholen.

Uw mening als gebruiker van Arbocatalogus PO is daarbij zeer welkom! Via o.a. de website informeren wij u binnenkort per wanneer en op welke wijze u kunt deelnemen aan het onderzoek. Wij hopen natuurlijk op veel deelnemers. Zo kunnen wij Arbocatalogus PO (nog) beter laten aansluiten op uw wensen en behoeften.

Wilt u geïnformeerd worden via e-mail zodra het onderzoek start? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie en e-mailadres naar info@acpo.nl.
 
Deelnemers gezocht voor pilot interventie tegen pesten op de werkvloer
Een initiatief van het ministerie van SZW en TNO
Pesten op de werkvloer is een nog veel voorkomend en steeds terugkerend probleem. Jaarlijks wordt ruim een half miljoen werknemers gepest. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten werkgevers zich actief inzetten om dit tegen te gaan. Het ministerie van SZW en TNO willen organisaties hierbij helpen. Van september 2018 tot en met juli 2019 organiseren zij daarom een pilot interventie tegen pesten op de werkvloer. U kunt zich hier als organisatie voor aanmelden.

Meer informatie over de pilot

Meer info over ‘Pesten’
 
Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019
Werkgevers in het onderwijs zijn wettelijk verplicht een ‘meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’, bestaande uit 5 stappen, voor hun organisatie vast te stellen en te gebruiken. Het helpt beroepskrachten bij hoe zij moeten handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De regels voor de meldcode worden per 1 januari 2019 aangepast. Dat betekent dat onderwijsorganisaties hun meldcode moeten aanpassen en dat beroepskrachten per 1 januari 2019 verplicht zijn te werken met de verbeterde meldcode en de nieuwe afwegingskaders.

Meer informatie over de verbeterde meldcode en de nieuwe afwegingskaders
 
Interessante links:
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl