Nieuwsbrief
april 2018
 *
Aanmelden Vervangingsfonds nieuwsbrief
 
 *
naam@bedrijf.nl
 
 
 *
 
 *
 
 *
 
 *
 
 
 
Het Vervangingsfonds is met betrekking tot uw gegevens verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het fonds verwerkt uw gegevens met het doel uw abonnement te kunnen effectueren. Daartoe worden uw gegevens opgenomen in ons registratiesysteem. Het Vervangingsfonds bewaart uw gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is gelet op de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt.

Contactgegevens  |  Zoek uw adviseur  |  www.vervangingsfonds.nl