Nieuwsbrief
november 2019
Aanmelden Vervangingsfonds nieuwsbrief
 
 *
naam@bedrijf.nl
 
 
 *
 
 *
 *
 
 *
 
 *
 
 
 
Het Vervangingsfonds is met betrekking tot de door u verstrekte gegevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het fonds verwerkt uw gegevens met het doel uw abonnement op onze nieuwsbrief te kunnen effectueren. Daartoe worden uw gegevens opgenomen in ons registratiesysteem. Het Vervangingsfonds bewaart uw gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is gelet op de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies.
Contactgegevens  |  Zoek uw adviseur  |  www.vervangingsfonds.nl