Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker | Handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar | Protocollen opnieuw aangepast aan de nieuwe richtlijnen
Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Arbo PO
Nieuwsbrief Arbocatalogus PO - 7 oktober 2020
Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker
De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers die rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen.

Deze handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar vooral voor preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.

Lees de gehele handreiking
 
Eindrapportage 'Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland'
Minister Slob stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de eindrapportage 'Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland'.

Bekijk zowel de brief als het eindrapport
 
Handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar
De bonden en de PO-raad hebben een handreiking beschikbaar gesteld “Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?” in de vorm van een infographic.

In de infographic staat welke stappen ondernomen moeten worden als een leerling of een collega op school met COVID-19 besmet is geraakt.

Bekijk de handreiking
 
Protocollen opnieuw aangepast aan de nieuwe richtlijnen
De coronaprotocollen zijn 23 september geactualiseerd op basis van de nieuwe richtlijnen van het RIVM en op basis van de signalen uit het veld. Middels de link treft u een aantal aanpassingen uitgelicht.

Lees (naast enkele tekstuele wijzigingen) de relevante aanpassingen

Bekijk het complete protocol Basisonderwijs
Bekijk het complete protocol Speciaal Basisonderwijs / Speciaal Onderwijs
Bekijk het complete protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs

 
Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 beschikbaar
Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren en leerlingen zijn het afgelopen jaar met veel flexibiliteit en vindingrijkheid met de situatie omgegaan. Het is belangrijk scholen daarbij te ondersteunen, door voortdurend een overzicht te geven van de laatste informatie.

De sectorraden en bonden hebben protocollen opgesteld die een belangrijke rol vervullen om op een heldere wijze duiding te geven aan de richtlijnen die gelden. Gezamenlijk wordt daarnaast regelmatig bezien of de maatregelen, aanwijzingen en tips geactualiseerd moeten worden. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in een servicedocument.

Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Download het servicedocument
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl