Deelname aan veiligheidsmonitor PO/VO | Platform Werkdruk PO biedt handvatten om werkdruk te verminderen | School en Veiligheid

Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Arbo PO
Nieuwsbrief - 20 februari 2020
Deelname aan veiligheidsmonitor PO/VO
De sociale veiligheid in en rond scholen in het primair en voortgezet onderwijs wordt elke twee jaar gemonitord. Deze Veiligheidsmonitor wordt al sinds 2006 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Zo krijgt de overheid een representatief beeld van hoe het gesteld is met de veiligheid van leerlingen en personeel. Het veldwerk van de Veiligheidsmonitor 2020 gaat op 2 maart van start. Vanaf nu kunnen scholen in het PO en VO zich aanmelden voor deelname aan de monitor. Deelname is gratis en als uw school (of schoollocatie) meedoet, draagt u bij aan het landelijk beeld en krijgt u ook een locatierapport van uw school. Daarmee kunt u het veiligheidsbeleid op uw eigen school toetsen en vergelijken met het landelijk beeld en het veiligheidsklimaat monitoren.

Lees meer
 
TNO doet onderzoek naar ventilatiesysteem in scholen
Uit uitgebreid literatuuronderzoek in 2019 door TNO blijkt dat op 80 procent van de Nederlandse scholen de ventilatie niet op orde is. Wanneer de ventilatie met 1 liter per seconde per leerling wordt verhoogd, verbeteren de leerprestaties met zo’n 3 procent. Ook leidt een verhoging van de hoeveel CO2 (het gebrek aan ventilatie) tot een verhoging van het ziekteverzuim met 0,5 tot 0,9 procent. Of er ook een relatie is tussen het ventilatiedebiet en de afwezigheid van leraren, moet nog verder worden onderzocht.

Lees meer over het binnenklimaat en CO2
Download het volledige rapport van TNO
 
Platform Werkdruk PO biedt handvatten om werkdruk te verminderen
Werkdruk in balans. Het begint met een gesprek in je team over werkdruk: waar komt die werkdruk vandaan? Maar hoe kom je in het team tot zo’n gesprek? En welke aanpak kies je? Op dit platform vind je alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met werkdruk in het primair onderwijs: informatie, praktijkverhalen en vooral veel praktische tools. In vier stappen krijg je grip op de werkdruk binnen jouw school.

Lees meer
 
School en Veiligheid ontwikkelt publicatie over omgaan met calamiteiten in het onderwijs
In “Als een ramp de school treft” vindt u handreikingen hoe te handelen bij een ramp of calamiteit. Ook biedt het suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn.

Download de publicatie
Bekijk ook "Rampen, wat moet je doen" op Arbocatalogus PO
 
Sociale Veiligheid in het onderwijs
De Tweede Kamer heeft gedebatteerd over sociale veiligheid in het onderwijs. Het ging daarbij over alle onderwijssectoren en over de sociale veiligheid van zowel de leerlingen als het onderwijspersoneel. Via onderstaande links kunt u lezen wat de Kamer hierover heeft gezegd en hoe de Minister daar op heeft gereageerd.

Bericht van de Tweede Kamer                 
Het verslag van de vergadering          
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl