Inspectie SZW stelt Basisinspectiemodule Arbozorg |Cyclisch werkdrukbeleid voorkomt werkdruk | Kamerbrief psychosociale arbeidsbelasting

Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Arbo PO
Nieuwsbrief - 12 november 2019
Inspectie SZW stelt Basisinspectiemodule Arbozorg – RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand beschikbaar
De BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg is bruikbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Deze BIM is vooral geschikt bij initiële inspecties waarbij wordt geïnspecteerd op de RI&E, het basiscontract en/of op deskundige bijstand. Download het bestand hier.
 
De rol van een vertrouwenspersoon; animatie gemaakt door Arboportaal
Werkgevers moeten ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomen of beperken. Denk hierbij aan agressie, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie. Een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het creëren van een positieve en veilige werkomgeving. Hij of zij is het aanspreekpunt voor een luisterend oor, advies of begeleiding. Deze animatie vertelt meer over de rol van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Lees meer over het onderwerp "Deskundige personen in en om de school"

Bekijk de animatie
 
Kamerbrief psychosociale arbeidsbelasting
Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de voortgang van een aantal activiteiten op het terrein van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) middels een kamerbrief.

Bekijk de kamerbrief
Bekijk het thema psychosociale arbeidsbelasting in Arbocatalogus PO
 
Onderzoek gedaan naar informatiebehoefte rond vertrouwenspersonen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek gedaan naar welke informatiebehoefte er is bij werknemers, werkgevers en vertrouwenspersonen. Het rapport bevat een onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen.

Bekijk het volledige rapport
 
Arboonline: Cyclisch werkdrukbeleid voorkomt werkdruk
Een cyclisch werkdrukbeleid voorkomt werkstress en levert daarnaast meer op voor de organisatie. De inspectie SZW baseert haar werkdrukaanpak op het Job Demands-Resources-model of JD-R-model (Schaufeli & Bakker, 2004) als onderdeel van de JD-R-theorie (Bakker & Demerouti, 2017). Dit model heeft een belangrijke motivationele kant. Focus op deze kant zorgt voor bevlogen medewerkers die bijdragen aan betere (financiële) werkprestaties en lagere kosten. Voor de arboprofessional ligt er een mooie kans hieraan bij te dragen.

Lees meer over het cyclisch aanpakken van werkdruk

Bekijk ook:
De werkdruk Wegwijzer van TNO
Het werkdrukmodel van Arbocatalogus PO
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl