Nieuw magazine ‘Veilig’ | Versieringen en brandpreventie | Inzet werkdrukmiddelen verantwoorden

Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Arbo PO
Nieuwsbrief - 16 mei 2019
Nieuwe ‘Werkwijzer Taakdelegatie’ voor de bedrijfsarts gepresenteerd
Op 3 mei 2019 is de Werkwijzer Taakdelegatie voor bedrijfsartsen gepubliceerd op het Arboportaal. Taakdelegatie komt door het tekort aan bedrijfsartsen al veel voor in de praktijk. Met deze werkwijzer is er nu ook een goed handelingskader en stappenplan beschikbaar. Naast drukverlichting bij de bedrijfsartsen, kan taakdelegatie mogelijk ook bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van de bedrijfsgezondheidszorg, doordat de bedrijfsarts zich meer met preventieve taken bezig kan houden.
   
Meer informatie op het Arboportaal
Direct naar de Werkwijzer Taakdelegatie
 
Nieuw magazine ‘Veilig’ over meldcode kindermishandeling
Onlangs verscheen het gratis magazine ‘Veilig’ van de Augeo Foundation, naar aanleiding van de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. In het magazine staan verhalen van kinderen met een enorme veerkracht, maar ook verhalen over hoe het mis kan gaan. Tevens staan er voorbeelden en tips in over hoe mensen in het onderwijs het verschil kunnen maken. De meldcode helpt mensen in het onderwijs om sneller en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind.

Lees het magazine online 
 
Goed voorbereid zomerse temperaturen tegemoet
In het voorjaar en in de zomer kan in klaslokalen de temperatuur snel oplopen. Dat kan leiden tot comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als bij medewerkers. De optimale temperatuur voor hersenactiviteit is 20°C. Een aangename temperatuur in scholen ligt tussen 18 en 22°C. Vanaf 25°C neemt de behaaglijkheid af en wordt het prestatievermogen minder. Mensen kunnen dan ook last krijgen van hoofdpijn en benauwdheid.

Gelukkig is dit te voorkomen. In de wet- en regelgeving en CAO worden algemene richtlijnen gegeven voor de temperatuur in een klaslokaal. Ook vindt u in Arbocatalogus PO oplossingen voor te warme klaslokalen.
 
Versieringen en brandpreventie: waar moet u op letten?
De laatste weken van een schooljaar kenmerken zich vaak door allerlei festiviteiten. Denk aan de musical en de laatste schooldag. Daar hoort natuurlijk een feestelijke aankleding van de school bij. Oog voor brandpreventie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Versieringen mogen geen brandgevaar opleveren. En blusmiddelen moeten voldoende aanwezig zijn.

Naar alle voorwaarden en aandachtspunten rondom versieringen en brandpreventie
 
Reminder: vóór 1 juli 2019 inzet werkdrukmiddelen verantwoorden
Vanuit het werkdrukakkoord heeft elke school een bedrag van € 155,- aan werkdrukmiddelen ontvangen per leerling. Schoolbesturen zijn verplicht om te verantwoorden hoe zij de werkdrukmiddelen besteden. De deadline voor de verantwoording in het schooljaar 2018-2019 is 1 juli 2019. Schoolbesturen kunnen in het stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen (op website Platform Werkdruk) nagaan hoe de verantwoording in zijn werk gaat. Lees meer
 
Maak arbobeleid tot levend integraal beleid
“Arbobeleid is het fundament van personeelsbeleid. Associeer het niet langer uitsluitend met losliggende kabels, brandpreventie en luchtkwaliteit, maar zie dit veel meer in samenhang met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het grootste arbeidsrisico in het primair onderwijs is immers psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkdruk, pesten en agressie. Dus: niks RI&E en dan voor vier jaar klaar. Creëer op scholen een voortdurende dialoog over veiligheid en welzijn en geef zowel bestuur als medewerkers verantwoordelijkheden. Kortom: zorg voor een integraal beleid dat leeft.”

Lees hier het hele interview met Ger Smeets en Jolanda van den Bosch, beiden adviseur Arbeid en Vitaliteit bij het Vervangingsfonds.

Informatie en oplossingen voor de organisatie van arbozorg in Arbocatalogus PO
 
Aan de slag met werkdruk? Vraag het werkdrukspel aan!
De Redactieraad van Arbocatalogus PO biedt scholen in het primair onderwijs kosteloos het Werkdrukspel aan: een hulpmiddel om werkdruk op een open en oplossingsgerichte manier bespreekbaar te maken binnen een team. Het spel bestaat uit meerdere kaartjes met vragen. De thema’s werkdruk en werkplezier komen daarmee op verschillende manieren aan bod. Bij de uitreiking van het spel ontvangt u uitleg over hoe het spel gespeeld moet worden, de factoren waar u rekening mee moet houden en de verdere aanpak ná het spelen van het spel. Professionele begeleiding bij het spelen van het spel en de vervolgacties behoort ook tot de mogelijkheden.
 
Informatie over het Werkdrukspel
Praktijkverhaal: Werkdrukspel voor basisschool De Zonneberg schot in de roos
 
Is uw werkverdelingsplan al klaar?
Uiterlijk op 1 augustus 2019 dienen scholen het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019-2020 gereed te hebben. Dan moet het ook besproken zijn met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school. Uitgangspunt in het werkverdelingsplan is de dialoog op school. Het team krijgt een bepalende rol bij de verdeling van het werk.

Is uw werkverdelingsplan al klaar of kunt u nog wel wat ondersteuning gebruiken? Op Arbocataloguspo.nl vindt u een overzicht van verschillende tools die u kunt gebruiken, zoals de nieuwe Handreiking Werkverdelingsplan, het Werkdrukspel en de vernieuwde infographic ‘In gesprek op schoolniveau’. Ook vindt u er links naar interessante informatie op verschillende websites. Lees verder
 
Agenda
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl