Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Arbo PO
Nieuwsbrief - 12 februari 2019
Schoolbesturen moeten voor 1 juli 2019 inzet werkdrukmiddelen verantwoorden
Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord. Elke school heeft een bedrag van € 155,- aan werkdrukmiddelen ontvangen per leerling. Schoolbesturen zijn verplicht om te verantwoorden hoe zij de werkdrukmiddelen besteden. De deadline voor de verantwoording in het schooljaar 2018-2019 is 1 juli 2019. Schoolbesturen kunnen in het stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen (op website Platform Werkdruk) nagaan hoe de verantwoording in zijn werk gaat. Lees meer
 
Risico’s van (te lang) werken achter een beeldscherm eenvoudig in kaart brengen
Tot voor kort stond in het Arbobesluit een duidelijke norm voor het afwisselen van beeldschermwerk. Na maximaal twee uur moest het werk worden afgewisseld of er moest in ieder geval een pauze worden ingelast. Per 1 januari 2019 is die verplichting vervallen. Dat betekent natuurlijk niet dat ‘beeldschermwerk’ geen risico’s meer met zich meebrengt. Het is belangrijk hier aandacht voor te blijven houden. Lees meer over deze risico's
 
Arbobalans 2018
De tweejaarlijkse Arbobalans van TNO geeft een overzicht van de kwaliteit van arbeid, de werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Naast kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten is er dit jaar in de Arbobalans extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.
Download hier de publicatie
 
Cijfers in beeld over psychosociale arbeidsbelasting
TNO heeft cijfers in beeld gebracht over werkdruk en ongewenst gedrag, de psychosociale arbeidsbelasting. Bekijk de cijfers
  
Meer informatie over psychosociale arbeidsbelasting en oplossingen vind je op de website van Arbocatalogus PO.
 
Conferentie 'Met alle Respect!' op 3 april 2019
De landelijke onderwijsconferentie 'Met Alle Respect!' vindt dit jaar plaats op woensdag 3 april in de Jaarbeurs Utrecht. Deze conferentie van stichting School & Veiligheid is dé plek om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s als pesten, sexting, mediawijsheid, seksuele integriteit en samenwerking met ouders. Hoe werk je als team aan een sociaal veilig schoolklimaat? Kijk op de website van School & Veiiligheid voor meer informatie en de aanmeldingsprocedure.
 
Nieuwe brochure: Hoe richt je een goede vertrouwensfunctie in binnen je organisatie?
Met het aanstellen van vertrouwenspersonen versterken organisaties hun integriteit, zowel preventief als correctief. Intern melden wordt veiliger, gemakkelijker en effectiever. En dat is niet alleen in het belang van hun werknemers, maar ook in hun eigen belang. Want vertrouwenspersonen kunnen ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Maar hoe richt u een goede vertrouwensfunctie in binnen uw organisatie? De brochure ‘Integriteit in de praktijk – De vertrouwenspersoon’ van het Huis voor Klokkenluiders geeft daar het antwoord op.
 
Terugblik op landelijke dag van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk
Op dinsdag 4 december 2018 vond de landelijke dag van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk plaats. TNO presenteerde de Wegwijzer Fysieke Belasting en medewerkers van verschillende bedrijven deelden hun verhalen uit de praktijk. Tijdens deze dag, waarop succesfactoren, valkuilen en effecten naar voren kwamen, werd het belang van commitment, een actieplan en het stellen van prioriteiten nog eens benadrukt. Een duidelijke visie van het management werd gezien als een van de belangrijkste componenten van ieder traject, en gebrek aan betrokkenheid juist als een van de valkuilen. Lees meer
 
Zie ook:
 
Agenda
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl