Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Arbo PO
Nieuwsbrief - 16 januari 2019
Werkdrukspel voor basisschool De Zonneberg schot in de roos
Praktijkverhaal
Werkdruk verminderen? Dan is erover praten een must. De vijftien leerkrachten van basisschool De Zonneberg in Kruisland speelden het Werkdrukspel een middag lang en konden er niet genoeg van krijgen. Met elkaar vonden ze mooie oplossingen om de werkdruk te verlichten. “We waren het eens met elkaar: ‘minder vinken, meer vonken’.”  
  
Lees het praktijkverhaal van De Zonneberg
 
Nieuw certificatieschema voor arbodiensten
Per 1 januari 2019
Op 1 januari 2019 is een nieuw certificatieschema voor arbodiensten in werking getreden. Arbodiensten die dit jaar voor het eerst worden gecertificeerd, worden getoetst aan de nieuwe eisen. Arbodiensten die op 31 december 2018 over een geldig certificaat beschikten, kunnen bij een hercertificering in 2019 kiezen of zij tegen de oude of nieuwe eisen willen worden getoetst. Let wel: ook dan moeten zij voldoen aan de nieuwe Arbowet en de AVG! Vanaf 1 januari 2020 worden alle audits tegen het nieuwe certificatieschema arbodiensten uitgevoerd.
 
Meer over het nieuwe certificatieschema voor arbodiensten
 
Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort
Aanvragen mogelijk tot 31 augustus 2019
Met deze subsidie maakt OCW geld vrij voor een gezamenlijke, regionale aanpak van het
lerarentekort door schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen. Bij voorkeur doen ook andere partijen mee, zoals transfercentra, gemeenten en bedrijven. De subsidie bedraagt max. € 250.000,- per regio en kan tot 31 augustus 2019 worden aangevraagd. Er is meer subsidie beschikbaar voor sectoroverstijgende aanvragen.
 
Subsidie Regionale aanpak lerarentekort
 
Tips om de kans op griep te verkleinen
Zo doet u griep de das om!
In de wintertijd is de kans op infectieziekten zoals griep groter. Ook op school. Door een flinke griep is een medewerker al snel een week ziek thuis. Gelukkig zijn er manieren om de kans op griep te verkleinen. U leest het op:  

 
Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019
Werkgevers in het onderwijs zijn wettelijk verplicht een ‘meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ voor hun organisatie vast te stellen en te gebruiken. Het helpt beroepskrachten bij hoe zij moeten handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De regels voor de meldcode zijn per 1 januari 2019 aangepast. Dat betekent dat onderwijsorganisaties hun meldcode moeten aanpassen en dat beroepskrachten per 1 januari 2019 verplicht zijn te werken met de verbeterde meldcode en de nieuwe afwegingskaders.

Meer informatie over de verbeterde meldcode en de nieuwe afwegingskaders
 
Veiligheidsmonitor 2018
Uitkomsten voor basisonderwijs en speciaal onderwijs
Minister Slob stuurde eind december een brief over de Veiligheidsmonitor 2018 aan de Tweede Kamer. Deze monitor brengt de sociale veiligheid in kaart voor het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.

Wat hierin opvalt is dat pestgedrag zich heeft gestabiliseerd op 10%. Het pestgedrag dat bij leerlingen het meest voorkomt is schelden. Personeel in het primair onderwijs ervaart minstens een keer per maand een vorm van geweld en pesten. Daarbij gaat het ook veelal over verbaal geweld (schelden). Steeds meer leidinggevenden geven aan dat scholen een expliciet veiligheidsbeleid en incidentenregistratie voeren.

De belangrijkste punten zijn door de Rijksoverheid in een infographic gezet of raadpleeg hier de gehele Veiligheidsmonitor 2018.
 
Agenda
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl