Indien deze mail onvolledig of onleesbaar is. Bekijk dan de online versie
website
print
03 april 2018
In dit nieuwsbericht:

-Werkdrukmodel nieuw in de Arbocatalogus PO,
-Het werkdrukakkoord,
-Psychosociale Arbeidsbelasting en
-v
oor u geselecteerd:
  'Wij zijn het lerarentekort'
  'De centen van de sector PO'.

De redactieraad van de Arbocatalogus PO.

Werkdrukmodel nieuw in de Arbocatalogus PO
Het langverwachte werkdrukmodel is nu opgenomen in de Arbocatalogus PO. Het model faciliteert een gestructureerd denken en praten over werkdruk, geeft informatie en tips om werkdruk en uitval door werkdruk te voorkomen. Een van de grootste arbeidsrisico's in het primair onderwijs.

Opbouw van het werkdrukmodel.
Werkdruk, wat is dat?
Werkdruk 1 - uitleg taakeisen werkcontext.
Werkdruk 2 - uitleg taakeisen werkinhoud.
Werkdruk 3  -uitleg regelmogelijheden.
Werkdruk 4 - uitleg werkstress.
Werkdruk 5 - uitleg lange termijn effecten.
Werkdruk 6 - uitleg individuele factoren.
Werkdruk 7 - uitleg buffers.
Geheel werkdrukmodel.

Oplossing: Werkdruk inventariseren en aanpakken
  • Bij de oplossing staat bij het tabblad 'Beschrijving' informatie hoe u met het instrument 'De Werkdruk Wegwijzer' op een gestructureerde wijze en samen met medewerkers de werkdruk kunt inventariseren en aanpakken.
  • Bij het tabblad 'Links' staat het jaartaakinstument.
  • Bij het tabblad 'Instrumenten' vindt u de lijst Instrumenten Werkdruk en info over het Werkdrukspel.
  • Bij het tabblad 'Nieuws' staat actueel nieuws over werkdruk.

Praktijkverhalen
Praktijkverhalen: Administratieve lastendruk.
Praktijkverhalen: Met werkdruk aan de slag.
Praktijkverhalen: Samenwerken aan werkdruk.
Praktijkverhalen: Werkdrukverlaging.

Artikel 'Werkdrukmodel nieuw in Arbocatalogus PO'
Een gesprek met Chris van Gulik over het werkdrukmodel in de Arbocatalogus PO, leerkracht aan het Pleysier College in Den Haag en lid van de redactieraad Arbocatalogus PO.

Met Werkdrukspel ontspannen praten over werkdruk
Een gesprek met Eef Dupont over het Werkdrukspel, adviseur Arbeid en Vitaliteit bij het Vervangingsfonds.
Werkdrukakkoord

Werkdrukakkoord

In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken.
Download 'Kamerbrief over werkdrukakkoord primair onderwijs'.
Download 'Werkdrukakkoord primair onderwijs'.
Download 'Visual werkdrukakkoord'.

Factsheet 'Aan de slag met het werkdrukakkoord' beschikbaar
In de factsheet 'Aan de slag met het werkdrukakkoord' staat beschreven welk proces elke school dient te doorlopen om werkdruk te verlagen. Het proces start met het gesprek in het team op school. Het schoolbestuur bewaakt daarbij de kaders en ondersteunt het proces.
Factsheet 'Aan de slag met het werkdrukakkoord'.

Folder Praktijkvoorbeelden
Zeven praktijkvoorbeelden over hoe scholen het geld voor werkdrukverlaging kunnen besteden.
Folder 'Hoe scholen het geld voor werkdrukverlaging kunnen besteden'.

Kijk hoeveel geld uw school krijgt voor werkdrukverlaging
Onlangs sloten de bonden samen met onderwijsminister Arie Slob het werkdrukakkoord af. Basisscholen krijgen komend schooljaar 237 miljoen euro extra om de hoge werkdruk te bestrijden. De schoolteams kunnen nu aan de slag om te kijken hoe ze het geld gaan inzetten.
Lees hier meer.

Handreiking ‘Ruimte in Regels. Papieren rompslomp, of kan het anders?’
Werkdruk komt deels voort uit regeldruk. De handreiking 'Ruimte in regels' is één van de middelen om leraren te helpen die druk te verminderen.
Lees hier meer over 'Ruimte in Regels'.
Handreiking 'Ruimte in regels. Papieren rompslomp, of kan het anders?'
Kaartenset 'Ruimte in regels'.
Praktijkverhalen over de aanpak van werkdruk door administratieve lastendruk.
Psychosociale arbeidsbelasting

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld. Of een combinatie hiervan. De wet noemt deze factoren Psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
De Arbowet verplicht werkgevers om deze zaken aan te pakken.

Bovengenoemde arbo-onderwerpen zijn opgenomen in de Arbocatalogus PO:
Agressie en geweld tegen personeel: Beschrijving en Oplossing.
Discriminatie: Beschrijving en Oplossing.
Pesten: Beschrijving en Oplossing.
Seksuele intimidatie: Beschrijving en Oplossing.
Sociale veiligheid: sociaal veiligheidsbeleid: Beschrijving en Oplossing.
Werkdrukmodel: Stappenplan Werkdruk 1 tot en met 7 en Geheel werkdrukmodel.

Zelfinspecties Werkdruk en ongewenst gedrag
Met de drie zelfinspecties van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid checkt u of u genoeg doet om werkstress te voorkomen.
Ga hier naar de zelfinspecties Werkdruk en ongewenst gedrag.

Wegwijzers over de aanpak van ongewenst gedrag op het werk
Met de wegwijzers ongewenst gedrag op het werk pakt u pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk aan.
Wegwijzers aanpak ongewenst gedrag op het werk.

Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van
Het terugdringen van een te hoge werkdruk is een van de belangrijkste onderwerpen waarbij het Vervangingsfonds samen met werkgevers en medewerkers in het primair onderwijs actief aan werkt. In het project “Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van” zoeken we samen met scholen naar nieuwe oplossingen voor werkdruk. 
Lees hier meer over “Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van”.
Lees hier de uitkomsten en ervaringen van de pilot.
 
Werkdruk aanpakken in het onderwijs, wat werkt wel?
De aanpak van werkdruk in het onderwijs vereist een gezamenlijke inspanning van zowel schoolleiders als medewerkers.
"Als draagvlak bij een van de twee ontoereikend is, dan zal de aanpak niet slagen", concludeert onderzoeker Roos Schelvis (TNO/VUmc) in haar proefschirft 'Verminderen van werkstress bij docenten'.
Lees hier verder.

Artikel 'Dossier: Werkdruk en werkstress'.
In dit dossier staan diverse artikels over Werkdruk en werkstress. Onder andere artikels over
Trends in de psychosociale arbeidsbelasting, Burn-out en bevlogenheid en de Werkdruk Wegwijzer.
Dossier: Werkdruk en werkstress.
Voor u geselecteerd

Wij zijn 'het lerarentekort
De leerkracht die door de hoge werkdruk een ander vak heeft gekozen, de leraar die maar geen vast contract krijgt, de zij-instroomer die snel weer uitstroomt.
Wie zijn ze en waar lopen ze tegenaan?

Dossier: 'De centen van de sector PO'.

Alles wat u altijd al wilde weten over de financiën in het primair onderwijs.
'
De centen van de sector PO'.
 
 © terug naar boven | U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: