Indien deze mail onvolledig of onleesbaar is. Bekijk dan de online versie
website
print
01 februari  2018
Beste lezer,

In dit nieuwsbericht leest u recente berichten / publicaties over:
werkdruk,
nieuwe Arbowet,
ongewenst gedrag,
binnenmilieu schoolgebouwen.

In het blok 'Voor u geselecteerd' staat onder andere informatie over het nieuwe zwemprotocol, subsidiemogelijkheden, eindrapport - evaluatie CAO afspraken primair onderwijs.

De redactieraad van de Arbocatalogus PO.
Werkdruk

Maatregelen en tips om zelf werkdruk te verlagen
Wat kunnen schoolleiders en leraren zelf doen aan het verlagen van de werkdruk? Vijf scholen zijn het afgelopen jaar in de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ met die vraag aan de slag gegaan. Het Arbeidsmarktplatform PO verzamelde diverse resultaten en tips uit de pilot.
Lees hier meer.


Wederzijds vertrouwen randvoorwaarde om werkdruk te verlagen
De aanpak van werkdruk in het onderwijs vereist een gezamenlijke inspanning van zowel schoolleiders als medewerkers. "Als draagvlak bij een van de twee ontoereikend is, dan zal de aanpak niet slagen”, concludeert onderzoeker Roos Schelvis (TNO/VUmc) in haar proefschrift ‘Verminderen van werkstress bij docenten’, die zij op 7 november 2017 verdedigde bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Lees hier meer over het proefschrift.

Subsidieverstrekking werkdrukvermindering
Subsidieverstrekking ten behoeve van projecten die bijdragen aan werkdrukvermindering voor leerkrachten in het primair (speciaal) onderwijs met aandacht voor passend onderwijs.
Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk.
Lees hier meer over de subdisieverstrekking en waar u deze kunt aanvragen.


Onderzoek: Regeldruk en regelruimte
De Regeldrukagenda en de concrete maatregelen die daaruit voortkomen, zijn beperkt bekend in het po, vo en mbo. Toch is er in deze sectoren wel meer aandacht gekomen voor interne regeldruk; in het po en vo heeft een groot deel van de onderwijsinstellingen maatregelen genomen om de interne regeldruk terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek door Regioplan.
Lees hierover meer.
Nieuwe Arbowet

Belangrijkste wijzigingen nieuwe Arbowet 

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. De nieuwe wet heeft consequenties voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker en Personeelsgeleding van de (G)MR  in uw organisatie. Voor u als werkgever betekent dit dat u een aantal zaken moet regelen.
Lees hier de belangrijkste wijzigingen voor het primair onderwijs.
Veelgestelde vragen over de Nieuwe Arbowet.

Beleidsregel boeteoplegging Arbowet aangepast
Welke boeteregels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de boetes uit en om welke bedragen gaat het?
Lees hier meer over de aangepaste boeteoplegging Arbowet.

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet
Bestaande en nieuwe informatieproducten over de nieuwe Arbowet gebundeld op een plek.
Ga hier naar de toolkit Nieuwe Arbowet.

Arboportaal Magazine 01

De eerste editie van het Arboportaal Magazine biedt handvatten om de nieuwe arbowet toe te passen.
Ga hier naar het Arboportaal Magazine 01.
 
Webinar Arbowet: Tips voor preventiemedwerkers
Webinar Samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts.
Webinar Adviseren zonder vingerwijzen.
Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan in elke professionele werkomgeving voorkomen
. Wat moet de werkgever daar tegen doen? Hierover meer informatie, online tools in dit blok.

Brief aan de tweede kamer over ongewenst seksueel gedrag, seksuele intimidatie
Deze brief gaat in op het belang van normbesef, bewustwording en het elkaar aanspreken op onwenselijk seksueel gedrag en het beleid rondom de aanpak van onwenselijk seksueel gedrag waarbij het accent ligt op seksuele intimidiate op het werk.
Brief aan de tweede kamer over ongewenst seksueel gedrag, seksuele intimidatie.
 
Online tools
Roadmapp: samen in gesprek gaan hoe de werksfeer en werkplezier in het team is te vergroten.
Antipestmanagement: Een goede werksfeer, laten we het zo houden.
Aanpak van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie: goed geregeld?
Wegwijzer ongewenst gedrag.
Wegwijzer Pesten.
Wegwijzer seksuele intimidatie.
Wegwijzer discriminatie


Factsheet
Wat is pesten op het werk?

Magazine
Digitaal magazine pesten op het werk.
Binnenmilieu schoolgebouwen

Rapport Monitor Onderwijshuisvesting: Basis huisvesting schoolgebouwen niet op orde
Uit het onderzoek blijkt dat de basis huisvesting schoolgebouwen nog lang niet op orde is. Ruim 2400 respondenten waren het minst tevreden over de energiezuinigheid, het binnenmilieu en de flexibliteit.
Lees hier opvallende zaken uit het rapport Monitor Onderwijshuisvesting.
 
Praktijkvoorbeelden
De praktijk laat zien dat het kan! Schoolbesturen en gemeenten gaan steeds vaker voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw.
Ga hier naar de Praktijkvoorbeelden: een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw.

Kan de thermostaat een graadje lager?
Wat zijn de risico's van een slecht binnenklimaat? En hoe zijn klachten te voorkomen? De focus in dit artikel ligt op het thermisch klimaat.
Lees hier het artikel 'Kan de thermostaat een graadje lager?'


Welk ventialtiesysteem past het beste bij uw schoolgebouw?
Een nieuw Informatieblad van de Rijksdienst voor Onderenemend Nederland (RVO) helpt schoolbesturen schoolventilatiesystemen te vergelijken.
Ga hier naar het nieuwe informatieblad.
Voor u geselecteerd

Toolbox gezond- en veiligheidscultuur
In deze toolbox staan instrumenten in vier categorieën die werkgevers en werknemers kunnen inzetten om een cultuur van gezond en veilig werken te stimuleren.
Lees hier meer over de toolbox gezond- en veiligheidscultuur.

Onderzoek geeft inzicht in werking van cao in praktijk

Bij het vaststellen van de CAO PO 2014-2015 is besloten de gevolgen van de bepalingen na drie jaar te evalueren. In de CAO PO 2016 - 2017 was afgesproken dat een evaluatie van de huidige invulling van het vevangingsbeleid in het primair onderwijs zou plaatsvinden.
In het onderzoek naar de gevolgen van de cao-afspraken zijn drie hoofdonderwerpen bekeken: de invoering van de 40-urige werkweek, het vervangingsbeleid en het HR-beleid van schoolbesturen.
Lees hier meer over het Eindrapport - Evaluatie CAO afspraken primair onderwijs.

Klas van één op de tien kinderen weleens naar huis gestuurd
Het lerarentekort in het basisonderwijs is een groeiend probleem dat niet alleen effect heeft op docenten zelf, maar ook op de beschikbaarheid van invallers die scholen uit de brand helpen als een leerkracht ziek is.
Lees hier meer over de invallers die scholen uit de brand helpen.

Nieuwe website Veilige praktijklokalen PIE
Op deze nieuwe website staat praktische informatie en heeft  tools voor docenten om het onderwijs veiliger en gezonder te maken.
Ga hier naar de website veilige praktijklokalen.nl/pie.

Nieuw zwemprotocol
Verscherpte afspraken tussen basisscholen en zwembaden moeten het risico op incidenten tijdens schoolzwemmen terugdringen. De Vereniging Sport en Gemeenten heeft haar Protocol Schoolzwemmen aangepast.
Lees hier meer over de aanpassingen.
Nieuw Protocol Schoolzwemmen.

Subsidie aanvragen?
Scholen en hun besturen kunnen jaarlijks aanspraak maken op diversie subsidies of andere bijdragen. Lees hier meer over enkele mogelijkheden.

Deze 7 dingen moet u weten over de nieuwe Europese privacywet
Nieuwe Europese privacyregels kunnen ook voor uw school grote (financiële) gevolgen hebben. De nieuwe regels gelden vanaf mei 2018 in de hele Europese Unie en geven leerlingen en ouders meer controle over hun persoonsgegevens. Het is verstandig om uw school nu al voor te bereiden.
Lees hier de 7 dingen doe u moet weten over de nieuwe regelgeving.

Autoriteit persoonsgegevens: scholen en AVG
Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt u als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van uw leerlingen goed te beschermen.
Lees meer op de site van Autoriteitpersoonsgegevens: scholen en AVG.

De Staat van de Ouder 2017
We willen het allerbeste onderwijs voor de kinderen, maar wat wil de ouder? Deze vraag probeert de Staat van de Ouder te beantwoorden.
Lees meer over De Staat van de Ouder 2017.
 
 © terug naar boven | U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: