Indien deze mail onvolledig of onleesbaar is. Bekijk dan de online versie
website
print
31 oktober 2017
In dit nieuwsbericht van de Arbocatalogus PO leest u recente berichten/publicaties over:
werkstress, werkdruk, ziekterverzuim en
de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

In de rubriek 'Interessant voor u?' en 'Extra informatie' staat informatie over:
personeel in po is 'meest bevlogen', digitaalveiligheidsplan nu ook voor besturen,
een handreiking Maatwerk in flexiblisering onderwijstijd en nog meer.

Wij wensen u veel leesplezier,
De redactieraad van de Arbocatalogus PO.
Week van de werkstress 13 t/m 16 november 2017

In 2017 vindt de Week van de Werkstress plaats van 13 tot en met 16 november. In het hele land vinden activieteiten plaats om werkstress aan te pakkken en het werkplezier te vergroten.
Bekijk alle tips op de website: Op weg naar duurzame inzetbaarheid.

99 oplossingen tegen werkstress
Stress op de werkvloer is een optelsom van factoren. Er is niet één oplossing om werkstress te voorkomen: er zijn veel knoppen waar u aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever én de werknemer.
Bekijk alle (bijna) 99 oplossingen tegen werkstress.
Over Werkdruk

Wat is werkdruk en hoe bespreekt u dit met uw leidinggevende?

Het instrument de Werkdrukkompas helpt u om in gesprek te treden met uw leidinggevende.
Lees hier meer over de Werkdrukkompas

Regeldruk in het primair onderwijs (eindrapport Regioplan)
Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichting van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).
Bekijk het eindrapport Regeldruk in het primair onderwijs.

Afspraken CAO PO leiden niet tot minder werkdruk
De invoering van de 40-urige werkweek in het primair onderwijs had onder meer tot doel om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen tijd en taken om zo de werkdruk te verminderen, maar in de praktijk blijkt dat nauwelijks effect te hebben.
Bekijk hier het onderzoek naar de uitwerkingen van cao-bepalingen.

TNO: Pak werkdruk in het onderwijs samen aan, bij de bron
De aanpak van werkstress in het onderwijs is mogelijk wanneer je de stressoren bij de bron aanpakt én het samen doet. Dit concludeert TNO- en VUmc-onderzoeker Roos Schelvis in haar proefschrift ‘Verminderen van werkstress bij docenten’.
Lees hier meer over het proefschrift.

Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken
Beschijving van de uitkomsten van een nader onderzoek naar de samenhang tussen ziekteverzuim van werknemers en verschillende kenmerken van werknemers en hun werk.
Lees hier meer over de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken.

Registratierichtlijn overspanning / burnout herzien
De originele registratierichtlijn overspanning/burnout dateert uit 2008. Tijd voor een update! Sinds 2008 is er zowel in Nederland als daarbuiten veel onderzoek over deze aandoeningen gepubliceerd.
Lees meer over Registratierichtlijn overspanning / burnout herzien.
Ziektverzuim

Eindrappportage: Verzuimonderzoek PO en VO 2016
Lees hier meer over het verzuimonderzoek voor het primair onderwijs 2016.

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017
Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in deze publicatie. Mensen zijn duurzaam inzetbaar als zij gezond en productief kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. Werkgevers spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat het personeel door bijvoorbeeld ziekte of kennisveroudering uit het arbeidsproces raken. Investeren in het personeel om uitval te voorkomen: Doen werkgevers dit?  Wat zijn de belangrijkste ontwikkellingen?
Lees hier meer in de digital publicatie Arbeidsmarkt in kaart: 2017.
Lees hier Tweemaal zoveel 55-plussers op de werkvloer als in 2003.

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen
Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen. Dat gaat op voor alle leeftijdsgroepen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO..
Ga hier naar de resultaten van het onderzoek.

Tips om griepepidemie op de werkvloer te voorkomen
Medewerkers kunnen een behoorlijke tijd afwezig zijn als zij door de griep geveld worden.
De
folder Griep van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu geeft tips om de kans op griep te verkleinen en heeft een speciaal onderwerp Griep.
Bij het arbeidsrisico Infectieziekten in de Arbocatalogus PO leest u de belangrijkste maatregelen die u
kunt nemen om het risico op infecties te vermijden.
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Uw RI&E opstellen en toetsen

U kunt uw RI&E zelf opstellen met het RI&E-instrument Arbomeester. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in het Primair Onderwijs. Na het inventariseren en evalueren van de risico's in uw school en het maken van een plan van aanpak, is het zaak uw RI&E te laten toetsen.
Lees hier meer over het opstellen en toetsen van een RI&E.

Overzicht wettelijke bepalingen rondom de RI&E
Handig overzicht over de wetgeving rondom de RI&E.

Over het controleren en handhaven van de RI&E
De Inspectie SZW vraagt bij iedere inspectie naar de RI&E en het plan van aanpak van de arbeidsorganisatie.
Lees hier meer over deze inspectie.
Interessant voor u?

Personeel in po is 'meest bevlogen'

Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo'n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. Verder vindt het onderwijspersoneel dat schoolleiders met een persoonlijke en inspirerende stijl van leidinggeven voor meer betrokkenheid en tevredenheid zorgen binnen het team.
Lees hier meer over Personeel in po is 'meest bevlogen'.

Digitaal Veiligheidsplan nu ook voor besturen
Sinds 1 september 2017 is het nieuwe Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur beschikbaar. Dit is een uitgebreide versie van het bestaande Digitaal Veiligheidsplan van Stichting School en Veiligheid.
Lees hier meer over het Digitaal Veiligheidsplan voor besturen.

Wilt u pestgedrag op de werkvloer aanpakken?
Ook op de werkvloer komen pesterijen veelvuldig voor: jaarlijks zijn ongeveer een half miljoen werknemers hiervan het slachtoffer. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge werksfeer én het kost de werkgever geld. Het CAOP kan u daar bij helpen, met workshops, trainingen of het opstellen van beleid.
Lees hier meer over de Workshop en trainingen tegen pesten op de werkvloer
.

YouTube-kanaal met filmpjes voor preventiemedewerkers
TNO ontwikkelt daarvoor een serie filmpjes, waarbij in de eerste aflevering (3 oktober 2017) praktische tips worden gegeven voor samenwerking met de bedrijfsarts.
Lees hierover meer.
Extra informatie

Nieuwe verplichtingen privacy

Vanaf 25 mei 2018 heeft het onderwijs in Nederland te maken met privacyregels die in de hele Europese Unie dezelfde zijn.
Juriste Loulène Boersma legt uit wat onderwijswerkgevers moeten doen.

Lees ook 'Scholen let op: Bescherming persoonsgegevens wordt aangescherpt!'.

Handreiking Maatwerk in flexibilisering onderwijstijd
Tijdens de landelijke IKC-dag werd de handreiking voor vergaand maatwerk in het basisonderwijs gepresenteerd. Deze handreiking bevat onderbouwd onderzoek met praktijkvoorbeelden, inzicht in wet- en regelgeving voor haalbaar maatwerk, en een checklist waarmee organisaties hun eigen stand van zaken kunnen toetsen.
Handreiking Maatwerk in ondewijs(tijden), ervaringen vanuit het experiment 'flexibilisering onderwijstijd'.

25 november 2017 nationale schoolleiders top 2017
De Nationale Schoolleiders Top is bestemd voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Het thema van dit jaar is 'Leiderschap ontwikkel je samen'.
Meer informatie leest u op ponationaleschoolleiderstop.nl of download de brochure.

11 april 2018 Congres Staat van het Onderwijs
Meer informatie over dit congres leest u hier.
 
 © terug naar boven | U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: