Indien deze mail onvolledig of onleesbaar is. Bekijk dan de online versie
website
print
19 september 2017
In het nieuwsbericht van de Arbocatalogus PO leest u informatie over:

*de nieuwe Arbowet 1-7-2017,
*werkdruk met praktijkverhalen,
*duurzame inzetbaarheid,
*richtlijn ziekteverzuimbeleidsplan,
*een goede werksfeer houden,
*het verwerken van gegevens van kinderen,
*en nog meer....

Wij wensen u veel leesplezier,
De redactieraad van de Arbocatalogus PO.
Nieuwe Arbowet

Reden wijziging Arbowet en de belangrijkste wijzigingen
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. De nieuwe wet heeft consequenties voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker en
Personeelsgeleding van de (G)MR  in uw organisatie. Voor u als werkgever betekent dit dat u een aantal zaken moet regelen.

Lees meer over reden wijziging Arbowet en de belangrijkste wijzigingen.

Digitale toolkit 'Nieuwe Arbowet'
Deze toolkit biedt u handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet.

Checklist Basiscontract Arbodienstverlening
De Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening is een hulpmiddel om een contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener op te stellen.
Lees meer over de Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening.

Welk type arbodeskundige heb je nodig voor een specifieke arbovraag?
TNO ontwikkelde de Arbodeskundige Hulp voor preventiemedewerkers. Deze tool biedt uitkomst bij het selecteren van het juiste type arbodeskundige.
Lees meer over de tool Arbodeskundige Hulp.

Over werkdruk...

Online tool: Doet u  genoeg aan PSA?

Als werkgever moet u voldoende maatregelen treffen om een te hoge werkdruk te voorkomen, aldus de Arbowet. Maar hoe weet u of u voldoende doet? U vindt het antwoord via de zelfinspectie-tool van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Lees meer over de online tool

Mensen vertellen...praktijkverhalen 'van werkduk naar werkplezier'
Verschillende besturen en scholen hebben met subsidie van het Vervangingsfonds vernieuwende projecten, gericht op het verminderen van de werkdruk door het vergroten van het werkplezier, ontwikkeld en uitgevoerd. Hun verhalen laten zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om met werkdruk aan de slag te gaan en kunnen u inspireren een aanpak te ontwikkelen voor uw eigen school.  

Omdenken naar werkplezier,
Stichting Keender - 29 juni 2017
Don't worry, be happy,

'Wij de Venen' - 12 mei 2017
Prettig werken bij Primus dankzij coöperatieve cultuur,
Onderwijsgroep Primus - 24 november 2016
Meer (werk)plezier bij regie over eigen leven,
Openbaar Onderwijs Terschelling - 19 december 2016
Plezier sterker dan werkdruk
De Toonladder - 19 december 2016
Goede communicatie verhoogt werkplezier,
De Eerste Rith - 23 december 2016
Slow working = fun workin,
Stichting KBO De Veenplas - 23 december 2016


Resultaten van de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’
Wat kunnen leerkrachten en schoolleiders samen doen om werkstress aan te pakken? Het Arbeidsmarktplatform PO ging samen met 5 scholen aan de slag met die vraag in de pilot 'Samenwerken aan werkdruk'. In het voorjaar van 2017 is onderzocht wat de resultaten van de genomen maatregelen zijn.
Lees hier meer over de pilot 'Samenwerken aan werkdruk'.

Week van de Werkstress
In 2017 vindt de Week van de Werkstress plaats van 13 tot en met 16 november.
Lees hier meer.
Duurzame inzetbaarheid

Nieuwe STECR Werkwijzer: inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende leefstijl

Expertisecentrum STECR voor werk, zorg, inkomen en (arbeids)participatie wil met behulp van de nieuwe Werkwijzer een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van het thema ‘gezondheidsbevorderende leefstijl’ in de arbeidsrelatie.
Lees meer over de STECR Werkwijzer: inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende leefstijl.

SER adviseert: Betere zorg voor werkenden
De raad schetst een toekomstvisie voor een kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg. Denk bij arbeidsgerelateerde zorg aan bedrijfsgezondheidszorg en reguliere zorg. Dat is: preventie, signaleren beroepsziekten, verzuimbegeleiding en re-integratie naast curatieve zorg door de huisarts en specialist.
Lees meer over 'Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg'.

SER wijst kabinet op belang preventie voor gezondheid
De Sociaal-Economische Raad heeft een brief aan de informateur gestuurd om te zorgen dat het nieuwe kabinet straks voldoende aandacht besteedt aan preventie voor gezondheid. De Raad waarschuwt onder meer voor de verwachte toename van het aantal chronisch zieke werkenden.

TNO publiceeert rapport 'Wat bepaalt duurzame inzetbaarheid'
Investeren in duurzame inzetbaarheid kan leiden tot een betere aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil (aanbod) en wat werk of een werkgever vraagt en biedt (vraag).
lees meer over het onderzoek 'Wat bepaalt duurzame inzetbaarheid'.

Veel gezondheidswinst te behalen door meer te bewegen

Uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten toenemen met de hoeveelheid beweging: een beetje bewegen is beter dan niets en meer bewegen is nog beter.
Beweegrichtlijnen 2017-Gezondheidsraad
.

Voor u geselecteerd

Borstvoeding of kolven op het werk

In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opgenomen die gaan over de werk- en rusttijden van zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven

Richtlijn Ziekteverzuimbeleidsplan
Ter ondersteuning van schoolbesturen in het primair onderwijs, heeft het Vervangingsfonds een richtlijn ontwikkeld voor het opstellen van een ziekteverzuimbeleidsplan. Deze richtlijn is nu geheel geactualiseerd.
Lees meer over het (voorbeeld)ziekteverzuimbeleidsplan 2017.

Pesten op het werk: Een goede werksfeer, laten we dat zo houden
Hoe voorkomt u pestgedrag? En hoe onderscheidt u het ‘dolletje’ van pesten? Wat doet u als u met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt? De online tool ‘Een goede werksfeer, laten we dat zo houden’ helpt leidinggevenden een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedraag aan te pakken.
Lees meer over deze online tool.
TIPS

 
 © terug naar boven | U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: